CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Goldova 5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352

tel. 602 535 189

info@alkatour.cz   www.alkatour.cz   www.autopujcovna.as  

 

Toskánsko s návštěvou Florencie, kolébka renesance

Florencie – San Gimignano – Pisa – Vinci – Cinque Terre – Lucca – Florencie

12. – 18. května 2019

Cena zájezdu:          8.500 Kč/osoba s polopenzí

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

 

1. den: Odjezd z ČR v poledních, resp. odpoledních hodinách.

 

2. den Kolébka renesance Florencie (UNESCO)-město Michelangela a rodu Medicejských, první část prohlídky města s průvodcem: Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Casa Dante, Palazzo Davanzati, Bargello, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila, kopule katedrály, Santa Croce, možnost návštěvy baptisteria, galerie Pitti nebo zahrad Boboli, kostela San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, navečer přejezd na ubytování.

3. den: Klenoty Toskánska-středověké San Gimignano (UNESCO) s věžemi z 12. – 13. stol., náměstí Piazza della Cisterna se starobylými paláci s věžemi, katedrála, Collegiata s freskami ze Starého i Nového zákona a s nádhernými Girlandaiovými freskami v Cappella di Santa Fina, Palazzo Popolo s Museo Civico a věží Torre Grossa, pevnost Rocca, výhledy, možnost nákupu kvalitního vína Chianti a Vernaccia, Pisa (UNESCO), Camposanto, dóm, baptistérium, světoznámá šikmá věž, Vinci, městečko na kopci, rodiště Leonarda da Vinci, možnost návštěvy Museo Leonardiano, dle časových možností je možné zařadit i návštěvu večerní Pistoie, středověkého města s nádherným románským dómem, návrat na ubytování.

4. den: Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Navštívíme vesničku VERNAZZA ležící na skalnatém ostrohu, hrad Doria, z něhož se naskýtají pohledy jako z ptačí perspektivy na zátoku i křivolaké uličky. Dále vesničku MANAROLA, její ž barevné domky šplhají vzhůru po skále a z druhé strany ji obklopují malebné vinice. Další možností je RIOMAGGIORE – působivá ukázka architektury této oblasti, kde úzké domy stoupají od mořské hladiny po svazích kopců, návrat na ubytování.

5. den: Lucca, rodiště Pucciniho, centrum města na místě římského fóra, pozoruhodné náměstí Piazza Amfiteatro s domy postavenými na základech římského amfiteátru, dochované hradby, krásný románský dóm San Martino z 11. stol, kostel San Frediano v románském pisánském slohu s mozaikou na průčelí, vyhlídka z Torre Guinigi, možnost koupání na plážích s mramorovými oblázky (podle počasí), návrat na ubytování.

 

6. den: Celodenní Florencie-možnost návštěvy galerie Pitti a zahrad Boboli, galerie Uffizi* nebo Accademia, Ponte Vecchio s krámky zlatníků, fakultativní návštěvy galerií Uffizi nebo Accademia, tržnice a atmosféra uliček, možnost večeře, noční přejezd.

 

7. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: Dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v luxusním hotelu (https://www.rphotels.com/en/villaggio-albergo-s-lorenzo-s-ta-caterina/) ve dvoulůžkových pokojích, 4x polopenzi a služby průvodce.