CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Vinařská 17a, 603 00 Brno-Pisárky, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352

tel. 602 535 189

alkatour@volny.cz   www.alkatour.cz   www.autopujcovnabrno.cz  

 

Za uměleckými památkami jižních Čech

17. září 2022 (sobota)

 

Odjezd z Brna v 7:00

 

Chýnov:

Návštěva Domu Fr. Bílka, významného představitele českého symbolismu a secese. Fasáda domu postaveného r. 1898 podle umělcova návrhu je zdobena četnými symbolickými reliéfy a mystickými texty. V ateliéru i obytných místnostech je nová expozice jeho díla – kresby, grafiky, modely, plastiky včetně původního nábytku. Bílek je pochován na místním hřbitově pod svou monumentální /5 m vysokou/ sochou Modlitba nad hroby

 

Lomec:

Prohlídka vrcholně barokního poutního kostela Jména Panny Marie /1695-1702/, považovaného mnoha uměnovědci za dílo Jana Santiniho Aichela Téměř celý interiér zaujímá mohutný dřevěný hlavní oltář, který je napodobeninou Berniniho baldachýnu v chrámu sv. Petra v Římě. Jeho tordované sloupy zdobí akantové listy, vinná réva a erby Buquoyů. Bývalá fara je přestavěna z původního loveckého zámečku z poloviny 18. st.

 

Kratochvíle:

Návštěva letního sídla Viléma z Rožmberka, postaveného ve stylu italských renesančních vil podle plánu Baltassara Maggniho v polovině 16. st. V interiéru mimořádně bohatá a u nás ojedinělá štuková výzdoba od Ant. Melaniho z let 1589-90, fresky namaloval Georg Widmann. Areál zámku s renesanční zahradou je obehnán opevněním a vodním příkopem. Zámecký kostelík je vyzdoben štuky, klenbu lodi zdobí renesanční pašijové výjevy, provedené podle grafických listů A. Dürera.

 

 BRNO: Návrat ve večerních hodinách (cca 20–21 hod.)

  

Srdečně zdraví a na společnou cestu se těší 

                                                                                 Jiřina Hockeová

 

Cena zájezdu vč. cestovního pojištění: 500 Kč, skupinový vstup do Domu Fr. Bílka 20 Kč, vila a kostel zámku Kratochvíle 210 Kč, senioři 170 Kč

Přihláška