CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Goldova 5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352

tel. 602 535 1890

info@alkatour.cz   www.alkatour.cz   www.autopujcovna.as

1denní Polsko

Polský Těšín

 (za Velikonočními nákupy)

2019: 30.3.(So) * 13.4.(So)

 

Cena: 500 Kč

 

Program:

 

Odjezd v 6:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), příjezd do Polského Těšína cca v 8:30, osobní volno na nákupy na tržnici.

Odjezd z Polského Těšína v 13:00, příjezd do Brna cca v 16:00.

Polský Těšín se nachází v jižním Polsku, je metropolí Těšínského Slezska a má 38.000 tis. obyvatel. Město leží na řece Olši, která je přítokem Odry. V zajímavé a spletité historii města se odráží kultura a dějiny několika národů, najdeme zde památky románské, gotické, renesanční, barokní, klasicistní, secesní, kubistické i funkcionalistické. Na tržnici lze platit i v Kč. Polský Těšín je jedním z nejstarších měst Slezska. Podle legendy jej založili v r. 810 bratři Bolek, Lešek a Těšek, synové knížete Leška, na místě svého šťastného setkání u pramene, později nazvaného studna Tří bratří. Ve skutečnosti však základem města bylo hradiště na Zámeckém vrchu.

Cena zahrnuje: Dopravu a technického průvodce. 

Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a místenku na konkrétní sedadlo v autobusu à 50 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1 osobu 200 Kč