CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour Brno

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Goldova 5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352

tel. 602 535 189

info@alkatour.cz   www.alkatour.cz   www.autopujcovna.as

 

Za uměleckými památkami Rakouska

 

2018: 13.10.(So)     CENA: 500 Kč

 

Program:

 

 

 

 

Odjezd z Brna v 7:00 z parkoviště naproti obchodního domu Tesco (Dornych).

 

Mistelbach  prohlídka historického městečka, jehož počátky sahají do 12. st. Pozdně gotický halový kostel sv. Martina s barokní věží, v interiéru původní gotické fresky z 15. st., hlavní oltář barokní, náhrobníky z 16.-18. st., u kostela pískovcová gotická Madona z r. 1410. Na hřbitově s obrannou zdí románský karner s ikonograficky zajímavým reliéfem tympanonu. Farský dvůr, pozůstatek barokního barnabitského kláštera se zajímavou kaplí a knihovním sálem s freskami F. A. Maulbertsche. Nejstarší budovou ve městě je Benefiziatenhaus s pozoruhodným pozdně gotickým portálem. Případně hlavní náměstí s radnicí a barokním sloupem Nejsv. Trojice.

Hainburg a.d. Donau - prohlídka města obehnaného 2,5 km dlouhými hradbami s několika bránami a 15 věžemi, které ho měly ve středověku chránit před vpády z Uher. Vídeňská brána z r. 1240 je považována za největší evropskou středověkou bránu ve střední Evropě, Maďarská a Rybářská brána vznikly r. 1300.  Farní kostel s. Filipa a Jakuba byl založen r. 1236, r. 1400 goticky rozšířen a v baroku upravován. Karner z počátku 13. st. s ústupkovým portálem je typickou ukázkou tohoto druhu sakrálních staveb.

Petronel-Carnuntum prohlídka pozoruhodné románské rotundy sv. Jana Křtitele z 12. st. v obci, která byla v římské době pod názvem Carnuntum hlavním městem provincie Panonia. Kol. r. 15 po Kr. zde vznikl vojenský tábor, později v jeho blízkosti i civilní město s rozsáhlou řemeslnou výrobou. Byl tu hlavní stan císaře Marka Aurelia za jeho válek s Germány a Sarmaty; ve 4. stol. město zničili Kvádové. Výkopy odkryly vojenský tábor, dva amfiteátry, chrámy, soukromé domy a nekropoli. Nedaleko obce jsou zbytky triumfálního oblouku císaře Konstantina, zv. Pohanská brána Většina vykopávek je uložena v Muzeu Carnuntum v Bad Deutsch Altenburg.

Bad Deusch Altenburg  - návštěva největšího římského muzea v Rakousku v malém lázeňském městečku, které vzniklo na místě jedné části římského tábora. Prohlídka jedné z nejzajímavějších středověkých sakrálních staveb v Rakousku  - románské pilířové baziliky Nanebevzetí Panny Marie s vysokým gotickým chórem a pozdně gotickou západní věží. V přízemí věže je zazděná cihla IV. římské legie.  Prohlídka pozdně románského karneru sv. Leonarda z 1. pol. 13. st. se zbytky fresek z 13. st. v interiéru. Sloupky jeho ústupkového portálu zdobí hlavice s rozmanitými ornamenty a motivy, které se jen fragmentálně zachovaly na jedné z archivolt.

 

Návrat do Brna cca v 20:00

Cena zahrnuje dopravu, komplexní pojištění a průvodce.

Cena nezahrnuje vstupy do muzeí